Chorvati Čechům, Češi Chorvatům

Projekt s názvem "Chorvati Čechům, Češi Chorvatům...", zahrnuje, kromě nabídky zajištění cest a pobytů u české menšiny na Daruvarsku (viz: daruvar.online), také organizaci turné pěveckého uskupení „klapa Žrnovnica“ po České republice.

klapa Žrnovnica

Těmito aktivitami usiluje naše agentura jednak o propojení chorvatského etnika, jak z mateřské země, tak menšiny žijící v ČR, resp. propojení Čechů, Moravanů i Slezanů s českou menšinou v Chorvatsku. Vzájemné potkávání  může vést současně ke vzájemnému obohacování a poznávání společného i odlišného. Rádi bychom obyvatelům České republiky přiblížili, alespoň částečně, Chorvatsko z jiné perspektivy. Jako zemi nejen dovolenkovou, "koupací",  nýbrž nabízející také jiné kvality a přednosti.

Mezi ně patří mj. důraz na udržovaní kulturního dědictví napříč celou zemí. V případě hudebního turné se soustřeďuje na zatím málo známou dalmatinskou klapu. Prapůvodně jde o typ folklorního zpěvu á capella za doprovodu toliko strunných nástrojů, ne nepodobnému folkloru moravskému, zejména tomu na Moravském Slovácku.

Klapa Žrnovnica (http://www.klapazrnovnica.com/web/) ze stejnojmenné vesničky u Splitu1, bude od 9. do 15. května koncertovat v ČR. Naplánovaná šňůra soubor zavede také do Jevišovky (býv. Frélichov), která je centrem moravských Chorvatů, o nichž dosud v našich končinách existuje jen velmi slabá povědomost.2
Zakladatelem souboru v roce 2008 byl umělecký vedoucí maestro Marko Marin, který pěvecké těleso vede dodnes, a bude také doprovázet na exklusivním turné.
Od roku 2020 soubor koncertuje v sestavě pěti mladých mužů a jedné ženy:

Maja Markovina - alt (1. tenor)
Mario Krcatović – 2. tenor
Bruno Jakobljević – 2. tenor
Borna Matijević - barytenor
Ivan Morača - baryton
Roko Radevenjić – bas

Jejich dokonalý pěvecký projev je doprovázen hrou na mandolíny, kytaru a kontrabas.

Soubor je zván ke koncertování po celém Chorvatsku, klapa Žrnovnica vystupovala také v záhřebské katedrále. Pravidelně se účastní největší přehlídky klapských písní ve městečku Omiš (viz: https://fdk.hr).

Lidové písně z oblasti slunné Dalmácie se textově zabývají především oslavou (všeobecně) lidství, vzájemných přátelských vztahů a samozřejmě láskou! Některé skladby mají ryze duchovní kontext, klapa Žrnovnica se mj. na svých webových stránkách ke křesťanství hlásí.

Zřejmě nejsilnější písní je interpretace Ave Maria

kostel Navštívení Panny Marie

Hlavní 1, 691 41 Břeclav - Poštorná  

kostel svatých Cyrila a Metoděje

Velkomoravská 61, 696 18 Lužice 

kostel sv. Vavřince 

Masarykovo nám. 2, 695 01 Hodonín

kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Piaristické nám. 520, 696 62 Strážnice

kostel Zvěstování Páně 

Kapucínská 115, 779 00 Olomouc

podloubí před restaurací U sv. Mikuláše

Malostranské náměstí 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

kostel Panny Marie Královny andělů

Loretánské náměstí 99, 118 01 Praha - Hradčany

náplavka před Hergetovou cihelnou 

Cihelná 2b, Malá Strana

1obec Žrnovnica
leží v bezprostřední blízkosti Splitu, jehož je také administrativní součástí

2historické souvislosti, týkající se osídlení části jižní Moravy chorvatským etnikem, lze nahlédnout
prostřednictvím dokumentu "Zrazený národ" z produkce České televize (2016)
(námět a scénář: Krunoslav Keteleš, Marta Růžičková, Petra Všelichová)

Informace 

Agentura Lesser, s.r.o.

Tržiště 366/13
Wratislavický palác
118 00 Praha 1

Tel.: 257 534 130 
Fax: 257 531 330
GSM: 606 688 982
e-mail: info@airtickets.cz
lesser.travel@gmail.com

Provozní doba: pondělí - pátek 10:00 - 17:00 h.